www.beweegtech.nl hét toekomstige platform over ‘beweegzorgtechnologie’ voor fysio- en oefentherapeuten. Het platform kan (toekomstige) beweegzorgprofessionals inspireren en informeren over beschikbare nieuwe technologie binnen de beweegzorg (zoals medische apps, beweeggames, sensoren en VR-technologie) en faciliteren dat er per patiënt de best passende technologie opgezocht kan worden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van dit e-platform.

Beweegtech is een initiatief vanuit het Fysio Future Lab van het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht.

Beweegtech is een initiatief van de HU en mede mogelijk gemaakt door:

Vanuit het Fysio Future Lab dragen we bij aan het succesvol inzetten en gebruiken van nieuwe technologie binnen de beweegzorg (fysiotherapie en oefentherapie) ter bevordering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de patiënt.

Het Fysio Future Lab stimuleert en faciliteert de integratie van nieuwe technologie in beweegzorg én onderwijs en draagt zo bij aan de gezondheid van burgers. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek te verrichten, ontwikkelaars en eindgebruikers met elkaar te verbinden en (toekomstige) beweegzorgprofessionals te informeren en inspireren.

Het Fysio Future Fieldlab
Het fieldlab bestaat uit een kerngroep van zo’n 30 (toekomstige) beweegzorgprofessionals met daaromheen een flexibele schil. Binnen het fieldlab wordt door middel van co-creatie met ontwikkelaars bijgedragen aan de totstandkoming van technologische toepassingen die aansluiten bij de beroepspraktijk.

Een informatief e-platform over beweegzorgtechnologie
Het platform ‘beweegzorgtechnologie’ is een platform dat (toekomstige) beweegzorgprofessionals inspireert en informeert over beschikbare nieuwe technologie binnen de beweegzorg (zoals medische apps, beweeggames, sensoren en VR-technologie) en faciliteert dat per patiënt de best passende technologie opgezocht kan worden. Dit platform is ontwikkeling en wordt begin 2020 gelanceerd.

Wetenschappelijk onderzoek
Er wordt onderzoek uitgevoerd rondom de randvoorwaarden om nieuwe technologie te integreren binnen de beweegzorg. Dit onderzoek richt zich bijvoorbeeld op ontwikkelingen op de integratie van nieuwe technologie in bestaande routines binnen de beweegzorg, benodigde competenties & professionele activiteiten (21st century skills, EPA’s), co-creatie, implementatie en business modellen rondom nieuwe technologie.

De website is nog in ontwikkeling
Ben jij geïnteresseerd in het Fysio Future Lab? Wil je bijvoorbeeld als fysio- of oefentherapeut graag deelnemen, ben je vanuit je bedrijf op zoek naar input op jouw technologische toepassing (in ontwikkeling) of ben je als student op zoek naar een opdracht? Neem dan contact op met Dorien Ginsel via Dorien.ginsel@hu.nl.