Het Fysio Future Lab

Met het Fysio Future Lab wil het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht het zinvol gebruiken van nieuwe technologie door beweegzorgprofessionals (fysiotherapeuten en oefentherapeuten) stimuleren, om zo bij te dragen aan de gezondheid van burgers.

Dit doen we door de kennis en vaardigheden rondom nieuwe technologie bij beweegzorgprofessionals te vergroten en te stimuleren dat het technologie-aanbod beter aansluit op hun behoeften. Het Fysio Future Lab heeft de volgende 3 hoofdactiviteiten: een Fieldlab, het informatie e-platform Beweegtech.nl en wetenschappelijk onderzoek.

Beweegtech.nl is een platform dat (toekomstige) beweegzorgprofessionals informeert over het aanbod, de kenmerken en de kwaliteit van beschikbare technologie binnen de beweegzorg zodat per patiënt de best passende nieuwe technologie opgezocht kan worden.

Binnen het Fieldlab wordt door middel van co-creatie tussen beweegzorgprofessionals, studenten, docenten, patiënten en ontwikkelaars bijgedragen aan de totstandkoming van nieuwe technologie die aansluit bij de beroepspraktijk.

Onderzoekers die betrokken zijn bij het Fysio Future Lab doen wetenschappelijk onderzoek naar de randvoorwaarden om nieuwe technologie te integreren binnen de beweegzorg.

Fysio Future Lab is een samenwerking tussen