Privacyverklaring Beweegtech

De Hogeschool Utrecht (HU) vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens de HU verwerkt bij het achterlaten van persoonsgegevens op Beweegtech en wat er met deze gegevens gebeurt.

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens

Hogeschool Utrecht (HU) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring staat omschreven. De HU heeft de wettelijke plicht jouw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken zoals dat omschreven staat in de privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Externe partijen die in opdracht van de HU werken – bijvoorbeeld de leverancier van het studentenregistratiesysteem, bedrijven die de beveiliging voor ons regelen- zijn ook aan deze privacywetgeving gebonden. De HU heeft met hen een verwerkersovereenkomst opgesteld.

2.Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het invullen van het contactformulier of het achterlaten van een review verwerkt de HU de volgende persoonsgegevens:

  • Voor en achternaam
  • E-mailadres

3.Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt? Persoonsgegevens worden voor twee doelen verzameld.

  • ●  Indien nodig reageren op het bericht dat is achtergelaten via het contactformulier
  • ●  Indien nodig reageren op de review die is achtergelaten
  • ●  Indien toestemming gegeven voor het vermelden van uw naam zal deze bij de review worden getoond

4.Op basis van welke wet (wettelijke grondslag) verwerkt de HU mijn persoonsgegevens?

We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming (AVG, artikel 6.1.a). Voordat we jouw persoonsgegevens verwerken, hebben we jou hiervoor toestemming gevraagd en ook duidelijk gemaakt voor welk doel we jouw persoonsgegevens gaan verwerken. Deze toestemming kun je indien je dat wilt, ook weer intrekken. Je kunt dan een e-mail sturen naar contactadres KCE. We zullen jouw gegevens dan weer verwijderen.

5.Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen door een beperkte groep HU-medewerkers ingezien. Dit is een kleine groep medewerkers van het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg.

6. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

We delen deze gegevens niet met derden.

7. Waar worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in systemen van de HU en van de organisaties die onze dienstverlening uitvoeren. Opslag vindt plaats in goed beveiligde systemen en alleen mensen die hiertoe rechten hebben, kunnen deze gegevens inzien.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot uiterlijk een jaar na het aanleveren van de gegevens, niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken zoals vermeld bij vraag 3. ; dat is een jaar na dat wij de gegevens van jou/ u hebben ontvangen.

9. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De HU heeft technische en organisatorische afspraken gemaakt met de externe partijen die diensten voor ons verlenen. Daarin is onder andere opgenomen dat gegevens versleuteld worden verstuurd en opgeslagen. De opgeslagen gegevens zijn alleen door medewerkers (van de HU) in te zien die betrokken zijn.

10. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Mocht je vragen hebben over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je die stellen aan de privacydesk van de HU: Askprivacy@hu.nl

11. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de AVG heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden, het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bij bezwaar zal van geval tot geval bekeken worden of tegemoet kan of moet worden gekomen aan dit bezwaar. Zo kunnen geen gegevens gewist worden, waardoor jou de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

Indien je deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt je dit kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming van de HU via: Functionaris Gegevensbescherming Roos.Roodnat@HU.nl.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal je worden gevraagd je te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.