Werkwijze Fieldlab

Binnen het Fieldlab wordt door middel van co-creatie tussen fysiotherapeuten, oefentherapeuten, studenten, docenten, burgers en ontwikkelaars bijgedragen aan de totstandkoming van technologische toepassingen die aansluiten bij de beroepspraktijk. 

Het Fieldlab bestaat op dit moment uit een kerngroep met daaromheen een flexibele schil. In de kerngroep zitten zo’n 25 betrokken (toekomstige) beweegzorgprofessionals. Omdat de 25 beweegzorgprofessionals niet alle specialismen binnen de beweegzorg representeren, werkt het Fysio Future Lab met een flexibele schil. De flexibele schil bestaat uit fysiotherapeuten en studenten die de master Beweegzorg of een specialistische master (zoals sportfysiotherapie, manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, master beweegzorg) aan de HU volgen, alumni van deze opleidingen en studenten van Fysiotherapiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. 

De flexibele schil wordt ingezet om het Fieldlab tijdelijk uit te breiden op momenten dat blijkt dat de kerngroep onvoldoende expertise of mankracht bevat.

De kerngroep van het Fieldlab komt vier keer per jaar samen op de HU. Er wordt op twee manieren gewerkt. Ten eerste brengt een lid van fieldlab een voorbeeld in vanuit de praktijk. Het kan gaan om een uitdaging waar een oplossing voor gezocht wordt, een creatief idee of een ervaring met beweegzorgtechnologie. Ten tweede wordt er een ontwikkelaar uitgenodigd die graag input willen hebben vanuit het Fieldlab. Het kan zijn dat de ontwikkelaar alleen nog maar een proto-type heeft, maar het kan ook om een product gaan dat al op de markt beschikbaar is maar dat nog verbeterd kan worden of waar er problemen worden ondervonden met de implementatie.